STRATEGISK & OPERATIONELL HR

Ditt självklara stöd i att utveckla människor och verksamhet

Våra områden

<strong>LEDARSKAP & COACHING</strong>
LEDARSKAP & COACHING

Vi utvecklar och stödjer ett medvetet ledarskap för att nå högt ställda mål. Det gör vi genom ledarutbildning, coaching, handledning och andra skräddarsydda insatser.

<strong>TALENT MANAGEMENT</strong>
TALENT MANAGEMENT

Att identifiera, utveckla och behålla medarbetare som har potential att axla framtida nyckelbefattningar är en konkurrensfördel. Vi guidar er igenom TM-processen och alla de olika faserna i en medarbetares ”livscykel”.

<strong>INTERIM & KÄRN-HR</strong>
INTERIM & KÄRN-HR

Kärn-HR är det grundläggande område inom HR som alla företag ställs inför. Vi stöttar utifrån företagets behov och hyr även ut HR-chefer och HR-specialister.

Kanske har HR aldrig varit viktigare…

Nya utmaningar behöver mötas med nya verktyg. Förutom vår ordinarie verksamhet består vår HR-palett just nu också av Leda på distans, Mötas utan att träffas, Coronarelaterad arbetsrätt och Virtuell coaching.

Vi har den samlade kompetensen när det gäller HR. Klicka på länkarna nedan och läs mer om varje område. Kontakta oss så kan vi hjälpas åt.

Virtuell coaching
Arbetsrätt i Coronatider
Leda på distans
Meningsfulla möten