Ditt självklara stöd i att utveckla människor och verksamhet

HR AB People Management bildades 2009 och vår verksamhet bygger på en gedigen HR-kompetens. Våra konsulter har lång erfarenhet som anställda på strategiska HR-positioner i stora, komplexa verksamheter – detta gör oss unika!

Vi stödjer dig i alla HR-frågor - från svåra samtal till komplicerade arbetsrättsliga förhandlingar och allt där emellan. Vi arbetar med utveckling av ledarskap och organisationer. Vårt arbetssätt präglas av erfarenhet, engagemang, effektivitet och etik.

Strategisk och operativ HR

LEDARSKAP OCH COACHNING

Vi utvecklar och stödjer ett medvetet ledarskap genom ledarutbildning, coaching, handledning och andra skräddarsydda insatser.

Ledarskap för att nå högt uppsatta mål >

TALENT MANAGEMENT

Vi guidar er igenom TM-processen och alla de olika faserna i en medarbetares ”livscykel”.

Identifiera, utveckla och behålla medarbetare >

INTERIM & KÄRN-HR

Våra konsulter hjälper er med hela det ramverk som bygger företagets HR-struktur och hyr även ut HR-chefer och HR-specialister.

Interim och kärn-HR som vi alla ställs inför >

Följ oss på LinkedIn

HR AB PEOPLE MANAGEMENT
Drottninggatan 38, vån 3
411 07 Göteborg
+46 708 204993
info@hrabpeople.com