STRATEGISK & OPERATIONELL HR

Ditt självklara stöd i att utveckla människor och verksamhet

Våra områden

LEDARSKAP & COACHING
LEDARSKAP & COACHING

Vi utvecklar och stödjer ett medvetet ledarskap för att nå högt ställda mål. Det gör vi genom ledarutbildning, coaching, handledning och andra skräddarsydda insatser.

TALENT MANAGEMENT
TALENT MANAGEMENT

Att identifiera, utveckla och behålla medarbetare som har potential att axla framtida nyckelbefattningar är en konkurrensfördel. Vi guidar er igenom TM-processen och alla de olika faserna i en medarbetares ”livscykel”.

INTERIM & KÄRN-HR
INTERIM & KÄRN-HR

Kärn-HR är det grundläggande område inom HR som alla företag ställs inför. Vi stöttar utifrån företagets behov och hyr även ut HR-chefer och HR-specialister.

Hej!
Nu går vi mot ljusare tider och väntar ivrigt på att vi skall kunna mötas på våra frukostmöten igen! Men vi följer förstås alla riktlinjer och håller oss i vårt ”ofrivilliga ide” ett tag till.
Nya utmaningar behöver mötas med nya verktyg. Vi kan HR och Ledarskap, hör av er om ni behöver stöd.
Behovet av bra HR är inte inställt.

Nu kommer sommar, värme och vaccin – snart ses vi!