STRATEGISK & OPERATIONELL HR

Ditt självklara stöd i att utveckla människor och verksamhet

Våra områden

LEDARSKAP & COACHING
LEDARSKAP & COACHING

Vi utvecklar och stödjer ett medvetet ledarskap för att nå högt ställda mål. Det gör vi genom ledarutbildning, coaching, handledning och andra skräddarsydda insatser.

TALENT MANAGEMENT
TALENT MANAGEMENT

Att identifiera, utveckla och behålla medarbetare som har potential att axla framtida nyckelbefattningar är en konkurrensfördel. Vi guidar er igenom TM-processen och alla de olika faserna i en medarbetares ”livscykel”.

INTERIM & KÄRN-HR
INTERIM & KÄRN-HR

Kärn-HR är det grundläggande område inom HR som alla företag ställs inför. Vi stöttar utifrån företagets behov och hyr även ut HR-chefer och HR-specialister.

Frukostmöte den 20 November

Hur lyckas med Employer Branding i praktiken?
Möt Malin Hardegård Nyberg från SKF Sverige, nominerade till årets Employer Branding-företag 2020

Allt fler företag och forskare vittnar om att medarbetarna är den mest värdefulla tillgång ett bolag har. Hur kan vi då säkerställa att vi lyckas med vår Employer Branding-strategi och verkligen attraherar och behåller det humankapital vi behöver?

Varmt välkomna!