STRATEGISK & OPERATIONELL HR

Ditt självklara stöd i att utveckla människor och verksamhet

Våra områden

<strong>LEDARSKAP & COACHING</strong>
LEDARSKAP & COACHING

Vi utvecklar och stödjer ett medvetet ledarskap för att nå högt ställda mål. Det gör vi genom ledarutbildning, coaching, handledning och andra skräddarsydda insatser.

<strong>TALENT MANAGEMENT</strong>
TALENT MANAGEMENT

Att identifiera, utveckla och behålla medarbetare som har potential att axla framtida nyckelbefattningar är en konkurrensfördel. Vi guidar er igenom TM-processen och alla de olika faserna i en medarbetares ”livscykel”.

<strong>INTERIM & KÄRN-HR</strong>
INTERIM & KÄRN-HR

Kärn-HR är det grundläggande område inom HR som alla företag ställs inför. Vi stöttar utifrån företagets behov och hyr även ut HR-chefer och HR-specialister.

AI och människan 4 februari 2020

Etik och moral i en värld av artificiell intelligens och självlärande maskiner.

Välkomna till ett möte med professor Lars Sandman.

Lars är en av Sveriges främsta experter på etik och organisationsfrågor. Han har lång forskningsbakgrund och har författat flera publikationer inom etik, värderingar och prioriteringar.
Varmt välkomna!