STRATEGISK & OPERATIV HR

 

Ditt självklara stöd i att utveckla människor och verksamhet

Våra områden

 

 

LEDARSKAP & COACHING
LEDARSKAP & COACHING

Vi utvecklar och stödjer ett medvetet ledarskap för att nå högt ställda mål. Det gör vi genom ledarutbildning, coaching, handledning och andra skräddarsydda insatser.

TALENT MANAGEMENT
TALENT MANAGEMENT

Att identifiera, utveckla och behålla medarbetare som har potential att axla framtida nyckelbefattningar är en konkurrensfördel. Vi guidar er igenom TM-processen och alla de olika faserna i en medarbetares ”livscykel”.

INTERIM & KÄRN-HR
INTERIM & KÄRN-HR

Kärn-HR är det grundläggande område inom HR som alla företag ställs inför. Vi stöttar utifrån företagets behov och hyr även ut HR-chefer och HR-specialister.

 
Utveckling drivs av människor.
Vi på HRAB People Management utvecklar människor!