Vår kunskap – er affärsnytta

HR AB People Management består av en grupp erfarna HR-konsulter som tillsammans erbjuder hjälp med alla HR-relaterade frågor.

Alltid i enlighet med ledorden – Erfarenhet, Engagemang, Effektivitet och Etik. Vi på HRAB People Management tror på att utveckling drivs av människor.

LEDARSKAP OCH COACHNING

En ledares förmåga att utveckla medarbetare, organisationskultur och verksamhet är helt avgörande för resultatet. Det är genom ett moget och medvetet ledarskap som medarbetare på alla nivåer kan och vill bidra till företagets mål.

Läs mer >

TALENT MANAGEMENT

Allt fler företag har insett att man måste ta ett samlat grepp för att identifiera, utveckla och behålla de medarbetare som har potential att axla framtida nyckelbefattningar.

HR AB har en bred erfarenhet av att arbeta i alla delar av Talent Management-processen, dvs områden relaterade till de olika faserna i en medarbetares "livscykel" - Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla. Vi arbetar både på strategisk nivå och med det operativa genomförandet. Kontakta oss för mer information.

INTERIM & KÄRN-HR

Våra konsulter hjälper er med hela det ramverk som bygger företagets HR-struktur. Det innefattar t ex arbetsrätt, förhandling, ersättningar, HR policys och arbetsmiljö.

Med vår erfarenhet och kompetens inom HR har vi dessutom specialiserat oss på att hyra ut HR-medarbetare som tar ansvar för och implementerar beslutade åtgärder. Vi tillhandahåller dessutom exempelvis personlighets- och färdighetstester och second opinion. Tveka inte att kontakta oss med alla dina HR-relaterade frågor.

Kunder i urval

Vi har förtroende för HR AB’s coacher eftersom vi vet att det ger resultat både för individen och för verksamheten. Det viktigaste för oss med en coachning är förflyttningen och HR AB’s coacher får det att hända på ett naturligt och professionellt sätt.

Linda Mickelson – Head of HR, Stena Rederi

Jag skulle varmt rekommendera HR AB som stöd i HR frågor och organisationsutveckling.

Per Westling – VD, Stena RoRo

HR AB have been working to support myself and our team in Sweden. I am based in the UK, and needed local HR knowledge and support. HR AB has provided this and much more and we have worked closely on a range of issues and topics. The consultant who works with us is very flexible and responsive and the advice and support has been excellent. I would highly recommend HR AB!

Jayne Busby – HR Director, TGW Limited

HR AB PEOPLE MANAGEMENT
Drottninggatan 38, vån 3
411 07 Göteborg
+46 708 204993
info@hrabpeople.com