Vår kunskap – er affärsnytta

HR AB People Management består av en grupp erfarna HR-konsulter som tillsammans erbjuder hjälp med alla HR-relaterade frågor. Alltid i enlighet med ledorden – Erfarenhet, Engagemang, Effektivitet och Etik.


Ledarutveckling & Coaching

En ledares förmåga att utveckla medarbetare, organisationskultur och verksamhet är helt avgörande för resultatet. Det är genom ett moget och medvetet ledarskap som medarbetare på alla nivåer kan och vill bidra till företagets mål.

Att vara ledare innebär ofta att vara ensam med svåra frågor och utmaningar. Då är det viktigt att få möjlighet att reflektera och hitta nya perspektiv. Med en erfaren och professionell coach kan du få stöd i att hitta nya sätt att tänka. Vi hjälper dig att överbrygga gap mellan nuvarande och önskat läge. Vill du läsa mer om coaching och våra coacher? Klicka här

Läs mer om vår ledarutbildning Walk the Talk – medvetet ledarskap för män.

 

Talent Management

Allt fler företag har insett att man måste ta ett samlat grepp för att identifiera, utveckla och behålla de medarbetare som har potential att axla framtida nyckelbefattningar. HR AB har en bred erfarenhet av att arbeta i alla delar av Talent Management-processen, dvs områden relaterade till de olika faserna i en medarbetares ”livscykel” –  Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla.
Vi arbetar både på strategisk nivå och med det operativa genomförandet.

 

Interim & Kärn-HR

Våra konsulter hjälper er med hela det ramverk som bygger företagets HR-struktur. Det innefattar t ex arbetsrätt, förhandling, ersättningar, HR policys och arbetsmiljö.
Med vår erfarenhet och kompetens inom HR har vi dessutom specialiserat oss på att hyra ut HR-medarbetare som tar ansvar för och implementerar beslutade åtgärder.

Vi tillhandahåller dessutom exempelvis personlighets- och färdighetstester och second opinion. Tveka inte att kontakta oss med alla dina HR-relaterade frågor.

 

HR AB have been working to support myself and our team in Sweden. I am based in the UK, and needed local HR  knowledge and support. HR AB has provided this and much more and we have worked closely on a range of issues and topics. The consultant who works with us is very flexible and responsive and the advice and support has been excellent. I would highly recommend HR AB! Jayne Busby, HR Director TGW Limited

Vi har arbetat med HR AB under uppstarten av vårt nya bolag HaleyTek. I en fas då vi verkligen har byggt allt från början har det varit värdefullt att få tillgång till både personlig kompetens, bred erfarenhet och stort HR-nätverk. Min erfarenhet av vår konsults stora engagemang, genuina intresse och förmåga att se lösningar gör att jag varmt kan rekommendera HR AB. Marie Ericson, Head of HR HaleyTek AB

Jag skulle varmt rekommendera HR AB som stöd i HR frågor och organisationsutveckling.
Per Westling, VD Stena RoRo

Att arbeta med HR AB betyder att ha tillgång till ett brett nätverk inom HR som därmed kan besvara alla frågor. De är tillgängliga och flexibla och ger snabb återkoppling. HR AB vill nå och bidrar till ett hållbart resultat genom sina engagerade konsulter med hög kompetens, erfarenhet och insikt.
Eva Karlsson, VD Armatec AB


Kunder i urval