Ledarskap och Coaching

En ledares förmåga att utveckla medarbetare, organisationskultur och verksamhet är helt avgörande för resultatet. Det är genom ett moget och medvetet ledarskap som medarbetare på alla nivåer kan och vill bidra till företagets mål.

Att vara ledare innebär ofta att vara ensam med svåra frågor och utmaningar. Då är det viktigt att få möjlighet att reflektera och hitta nya perspektiv. Med en erfaren och professionell coach kan du få stöd i att hitta nya sätt att tänka. Vi hjälper dig att överbrygga gap mellan nuvarande och önskat läge. 

Som coach ställer vi frågor – kraftfulla frågor. Det är du som har svaren.

Coaching har som fokus att utveckla ditt ledarskap, både på ett professionellt och personligt plan utifrån organisationens och företagets mål. Som ledare är det ofta avgörande att reflektera och hitta nya perspektiv. Med en erfaren och professionell coach kan du få hjälp med att hitta nya sätt att tänka.

Vi hjälper dig att öka din medvetenhet och överbrygga gap mellan nuvarande och önskat läge. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

VÅRA COACHER

Hos HR AB hittar du Liselott, Lena, Marie och Tove - erfarna och mycket uppskattade coacher. Samtliga är utbildade enligt ICF.

Kontakta coacherna >

Walk the Talk - för dig som är man i ledande position

Ett ledarutvecklingsprogram med jämställdhets – och mångfaldsperspektiv. En ledare som förstår sig själv och andra skapar ett klimat där allas kreativitet och kompetens kan tas till vara. Som ledare på hög nivå är du en stark förebild. Du har en stor påverkan på vilken kultur som utvecklas i den organisation som du leder.

Att leda mångfald kräver kunskap och medvetenhet om egna föreställningar och förväntningar på sig själv och på andra människor. Historiskt har positionen som ledare innehafts främst av män. Detta påverkar villkoren för ledarskap än idag och kan betyda olika utmaningar för män respektive kvinnor i ledande ställning.

Fokus i programmet ligger på reflektion, teori, erfarenhetsutbyte och dialog

Du får kunskap kring genus och ledarskap, med särskilt fokus på sociala normer för maskulinitet. Du får verktyg för att leda mångfald till nytta både för dig själv och din verksamhet. Du får dela med dig av dina erfarenheter och tillsammans med andra ledare reflektera kring de dilemman och utmaningar som det moderna ledarskapet innebär. Programmet vänder sig till erfarna ledare med stor påverkan på sin organisation eller sitt företag.

Utbildningen sker fortlöpande, 3×2 dagar i internatform. Max 12 deltagare.

Man och ledare
• Normer i företag och samhälle
• Myter och fakta I arbetslivet
• Värderingar och integritet
• Att leda mångfald
• Vinsten ligger i balansen

Kontakt
Lena Larsson
+46 708 20 49 93
lena.larsson@hrabpeople.com


Klas Hyllander - erfaren och uppskattad ledare och utbildare

Klas är specialist i frågor om jämställdhet, mångfald och inkludering. Under de senaste 20 åren har Klas arbetat med att utveckla verksamheter utifrån kunskapsperspektiv om män, maskulinitet och jämställdhet. Klas har verkat som ledare inom både näringsliv och civilsamhälle.


Lena Larsson - uppskattad och senior processledare och coach

Lena har lång erfarenhet av att driva företag med avstamp i Lagerhaus AB 1996 som en av grundarna och CFO. Lena har mångårig erfarenhet av ledarutveckling i globala miljöer. Jämställdhet, mångfald och inkludering ser Lena som centrala och viktiga framgångsfaktorer i ett modernt ledarskap.

Sagt om oss

Vi har arbetat med HR AB under uppstarten av vårt nya bolag HaleyTek. I en fas då vi verkligen har byggt allt från början har det varit värdefullt att få tillgång till både personlig kompetens, bred erfarenhet och stort HR-nätverk. Min erfarenhet av vår konsults stora engagemang, genuina intresse och förmåga att se lösningar gör att jag varmt kan rekommendera HR AB.

Marie Ericson – Head of HR, HaleyTek AB

Vi har förtroende för HR AB’s coacher eftersom vi vet att det ger resultat både för individen och för verksamheten. Det viktigaste för oss med en coachning är förflyttningen och HR AB’s coacher får det att hända på ett naturligt och professionellt sätt.

Linda Mickelson – Head of HR, Stena Rederi

Jag skulle varmt rekommendera HR AB som stöd i HR frågor och organisationsutveckling.

Per Westling – VD, Stena RoRo

HR AB PEOPLE MANAGEMENT
Drottninggatan 38, vån 3
411 07 Göteborg
+46 708 204993
info@hrabpeople.com