Walk the Talk

Ett ledarutvecklingsprogram med genus och mångfaldsperspektiv för dig i ledande position.


En ledare som förstår sig själv och andra skapar ett klimat där allas kreativitet och kompetens kan tas till vara. Som ledare på hög nivå är du en stark förebild. Du har en stor påverkan på vilken kultur som utvecklas i den organisation som du leder. Att leda mångfald kräver kunskap och medvetenhet om egna föreställningar och förväntningar på sig själv och på andra människor.

Fokus i programmet ligger på reflektion, teori, erfarenhetsutbyte och dialog. Du får faktakunskap kring genus och ledarskap, med ett särskilt fokus på frågor om sociala normer för maskulinitet. Du får verktyg att leda mångfald till nytta både för dig själv och din verksamhet. Du får dela med dig av dina erfarenheter och tillsammans med andra erfarna ledare reflektera kring de dilemman och utmaningar som det moderna ledarskapet innebär. Programmet vänder sig till erfarna ledare med stor påverkan på sin organisation eller sitt företag

Utbildningen sker fortlöpande, 3×2 dagar i internatform. Max 12 deltagare.

För mer information

Kontakta Louise Ekström:
mobil: +46 707 51 49 08
e-post: louise.ekstrom@hrabpeople.com

Ur programmet
  • Man och ledare – om normer i företag och samhälle
  • Myter och fakta om kvinnor och män
  • Värderingar och integritet
  • Att leda mångfald
  • Vinsten ligger i balansen

Starkt att med andra manliga ledare få reflektera över hur vi påverkas av – och kanske även förstärker – jämställdhetsbrister och manlighetsnormer. Det går att förändra!

Svante Werger

Särskild rådgivare, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Utbildningen leds av

Louise Ekström

Louise är socionom med lång erfarenhet av olika ledande befattningar, och har mångårig erfarenhet av ledar- och organisationsutveckling. Louise har ansvarat för Volvos unika ledarutvecklingsprogram med genusperspektiv för företagsledningarna. Hon mottog 2010, tillsammans med Volvos koncernchef Leif Johansson, Fredrika Bremerförbundets pris för sitt arbete.

Klas Hyllander

Klas är en erfaren och uppskattad ledare, utbildare och specialist i frågor om jämställdhet. Under de senaste 15 åren har Klas utbildat, skrivit och utvecklat verksamheter med inriktning mot män, maskulinitet och jämställdhet. Klas har verkat som ledare inom både näringsliv och civilsamhälle, och har en civilingenjörsexamen.